Project Description

Popis procesu / Kapacita: Odstranění benzenu z nafty hydrogenací s kapacitou 400 000 t/rok.
Rozsah činnosti: Prováděcí projekt pro „hydrotreater“ and Benfree jednotky

Zákazník: Technip/ Motor Oil Hellas