Project Description

Popis procesu / Kapacita: Generální oprava a pravidelná údržba šesti kompresorových soustrojí GTP Jbisseh, dodávka náhradních dílů, speciálního nářadí, oprava rotorů kompresorů v ČR, technická pomoc a zaškolení.
Rozsah činnosti: Servisní smlouva
Zákazník: Syrian Gas Company