Project Description

Popis procesu / Kapacita: Kompresorová stanice na GCS Rayan – přeprava zemního plynu do tří plynovodů, kapacita 110 000 m3/h.
Rozsah činnosti: Dodávka na klíč (projektová dokumentace, dodávky, stavba), zaškolení pracovníka zákazníka mimo Sýrii a na staveništi.

Zákazník: Syrian Petroleum Company