Project Description

Popis procesu / Kapacita: Renovace jednotky atmosférické destilace 101- kapacita 6 mil. t/ rok.
Rozsah činnosti: Dodávka na klíč

Zákazník: Banias Refinery Company