­
Projekt
Produkt
Datum
Teritorium
Zákazník
Popis

Syrian Gas Company
Generální oprava a pravidelná údržba šesti kompresorových soustrojí GTP Jbisseh, dodávka náhradních dílů, speciálního nářadí, oprava rotorů kompresorů v ČR, technická pomoc a zaškolení.

Projekt
Produkt
Datum
Teritorium
Zákazník
Popis

Syrian Gas Company
Kompletní rekonstrukce kompresorové stanice Power Plant Rumeilan, oprava kompresoru, vč. montáže nového rotoru v ČR, dodávka náhr. dílů.

Projekt
Produkt
Datum
Teritorium
Zákazník
Popis

Syrian Gas Company
Kompresorová stanice v GTP Souedie - kapacita 13 500 kg/h.

Projekt
Produkt
Datum
Teritorium
Zákazník
Popis

Skoda JS/ Koch-Glitsch, Sosnogorsk
Rekonstrukce jednotky plynového závodu. Kapacita 3 mil. m3/rok odsířeného zemního plynu, LPG, kapalného propanu a stabilního kondenzátu.

Projekt
Produkt
Datum
Teritorium
Zákazník
Popis

Syrian Petroleum Company
Kompresorová stanice na GCS Rayan - přeprava zemního plynu do tří plynovodů, kapacita 110 000 m3/h.