­
Projekt
Produkt
Datum
Teritorium
Zákazník
Popis

Technip/ Motor Oil Hellas
Odstranění benzenu z nafty hydrogenací s kapacitou 400 000 t/rok.