­
Projekt
Produkt
Datum
Teritorium
Zákazník
Popis

Snamprogetti Limited/ MOL refinery
Proces: Haldor Topsoe s kapacitou 40 000 Nm3/h se 40% obratem. Výchozí produkt: zemní plyn a voda.