­
Projekt
Produkt
Datum
Teritorium
Zákazník
Popis

Syrian Gas Company
Generální oprava a pravidelná údržba šesti kompresorových soustrojí GTP Jbisseh, dodávka náhradních dílů, speciálního nářadí, oprava rotorů kompresorů v ČR, technická pomoc a zaškolení.

Projekt
Produkt
Datum
Teritorium
Zákazník
Popis

Syrian Gas Company
Kompletní rekonstrukce kompresorové stanice Power Plant Rumeilan, oprava kompresoru, vč. montáže nového rotoru v ČR, dodávka náhr. dílů.

Projekt
Produkt
Datum
Teritorium
Zákazník
Popis

Syrian Gas Company
Kompresorová stanice v GTP Souedie - kapacita 13 500 kg/h.

Projekt
Produkt
Datum
Teritorium
Zákazník
Popis

Banias Refinery Company
Renovace jednotky vakuové destilace 102- kapacita 2,8 mil. t/ rok.

Projekt
Produkt
Datum
Teritorium
Zákazník
Popis

Banias Refinery Company
Renovace jednotky atmosférické destilace 101- kapacita 6 mil. t/ rok.

Projekt
Produkt
Datum
Teritorium
Zákazník
Popis

Syrian Petroleum Company
Kompresorová stanice na GCS Rayan - přeprava zemního plynu do tří plynovodů, kapacita 110 000 m3/h.

Projekt
Produkt
Datum
Teritorium
Zákazník
Popis

Homs Refinery Company
Rekonstrukce 2 atmosférických destilačních jednotek.

Projekt
Produkt
Datum
Teritorium
Zákazník
Popis

Homs Refinery Company
Continual regeneration of catalyst, 380 000 t/rok, Hydrotreatment of petroleum 480 000 t/rok, HDC Unibon 370 000 t/rok.