­
Projekt
Produkt
Datum
Teritorium
Zákazník
Popis

SEORGI /Sallahuddin refinery I, II Baiji
Dvě ropné rafinérie, každá o kapacitě 3,5 mil. t/rok.