­
Projekt
Produkt
Datum
Teritorium
Zákazník
Popis

Česká rafinérská, a.s.
Licence: IFP. Kapacita: 450 000 mil. t/ rok.