­
Projekt
Produkt
Datum
Teritorium
Zákazník
Popis

CEPRO a.s.
Rekonstrukce výdejních lávek, aditivace produktu, rekuperace emisí 120 m3/hod. Roční obrat: 170 000 m3/rok.