­
Projekt
Produkt
Datum
Teritorium
Zákazník
Popis

Skoda JS/ Koch-Glitsch, Sosnogorsk
Rekonstrukce jednotky plynového závodu. Kapacita 3 mil. m3/rok odsířeného zemního plynu, LPG, kapalného propanu a stabilního kondenzátu.

Projekt
Produkt
Datum
Teritorium
Zákazník
Popis

Snamprogetti Limited/ MOL refinery
Proces: Haldor Topsoe s kapacitou 40 000 Nm3/h se 40% obratem. Výchozí produkt: zemní plyn a voda.