­
Projekt
Produkt
Datum
Teritorium
Zákazník
Popis

Midland Refineries Company
Výstavba jednotky atmosférické destilace o kapacitě 3,5 mil. t/rok.

Projekt
Produkt
Datum
Teritorium
Zákazník
Popis

North Refineries Company
Kompletní jednotka izomerace o kapacitě 765 000 t/rok.