­
Projekt
Produkt
Datum
Teritorium
Zákazník
Popis

KAT Company for Asphalt Industries
Jednotka atmosférické destilace a pomocné provozy.